LJM – BHP

W warunkach pracy znajdującej się na budowach, najważniejszym elementem ochronnym jest kask. Kask broni głowę przed spadającymi z wysokości elementami, lub też wystającymi ostrymi częściami konstrukcji. Asekuracja głowy jest niezwykle ważna w takich warunkach pracy, jaka chroni głowę przed wieloma urazami. Kask ma dwa użycia, a to znaczy ochrona głowy przed urazami oraz przed nieprzyjemnymi doznaniami połączonymi z pracą w zawiłych warunkach. Doznania te są w stanie występować w postaci najwyższej temperatury, odprysków metali oraz porażeniem prądem. Wytyczne bhp mają za zadanie ustalić stosownych reguł jak trzeba zachowywać się w niebezpiecznych warunkach oraz jak należy się zachowywać by uniknąć zagrożenia życia lub ewentualnie zdrowia – BHP. Rzeczy takie jak kaski, gogle, okulary, słuchawki mają za obowiązek ochrony poszczególnych części ciała w warunkach pracy, które mogą być niebezpieczne. Każdy pracownik powinien przejść dobre szkolenie z obrębu bhp, żeby móc prawidłowo egzekwować swoje obowiązki.

about author

admin

related articles

Kategorie

Publikacje: